Partners

CEPA Montes Norte

Het centrum  voor volwassen educatie of The Adult Education Centre (CEPA) “Montes Norte” behoort tot een netwerk van niet-universitaire leercentra van Castilla-La Mancha (SPANJE). Het is een openbaar instituut dat deel uitmaakt van de Raad van Educatie, Cultuur en Sport.

Ons instituut bestaat uit een hoofdgebouw en drie klaslokalen in dorpen die in een straal van 25 kilometer er rond liggen.  Er zijn ook verschillende overeenkomsten met raden en verenigingen  waar we actief mee samenwerken. Alle klaslokalen liggen op ongeveer 40 kilometer van de provinciehoofdstad (Ciudad Real), waar er veel verschillende educatie- en andere faciliteiten zijn die niet rechtstreeks toegankelijk zijn voor onze studenten. Daarom hopen we te tonen hoe ons centrum een essentieel onderdeel is van het socio- culturele leven van de inwoners van deze dorpen en van de boerderijen die binnen ons bereik liggen.

Het is het enige CEPA (Centrum voor volwassen educatie) in de “Montes Norte” regio in de provincie Ciudad Real, wat een oppervlakte van 3800 km² bedraagt, met 20 buurten waarin 23,700 inwoners leven, volgens het register van het INE (Spaans instituut voor Nationale Statistieken).

Ons leerkrachtenkorps  bestaat uit 3 leerkrachten van primaire educatie en 5 van secundaire educatie. Onze leerlingen zijn grotendeels mensen die vroegtijdig met verplicht secundair onderwijs zijn gestopt. Zij zijn een deel van de bevolking die een groot nadeel hebben in de zoektocht naar werk door de tekortkomingen op vlak van individuele en sociale vaardigheden, een tekort aan wilskracht, onbestaande of te verre verwachtingen voor de toekomst, ongeduldigheid en, in sommige gevallen, een te late leeftijd om werk te zoeken. Als laatste moet het benadrukt worden dat zij allemaal een grote nood hebben aan begeleiding op alle vlakken (persoonlijk, professioneel en educatief) en aan behandeld worden met veel geduld en positivisme.

Ervaring van het centrum in vorige projecten:

http://cepa-montesnorte.centros.castillalamancha.es/content/blogs-de-proyectos-del-centro

Terremondo

Het doel van Het Terremondo Coöperatief is het promoten van humane en sociale integratie tussen burgers, door het management van socio-culturele en educatieve activiteiten. We organiseren, samen met ASAI (een vrijwilligersorganisatie in Turijn, www.asai.it), naschoolse activiteiten zoals sociale en culturele workshops, en socialisatie activiteiten voor kinderen en jongeren (zowel migrant als Italiaans) met het stimuleren van transversale en zachte vaardigheden (“Soft skills”). We organiseren ook interculturele activiteiten, preventieve activiteiten, Italiaanse taallessen voor anderstaligen (jongeren en volwassenen), oriëntaties en ondersteuning voor jobs, en samenwerkingen met scholen voor het promoten van educatie en cohesie in de klaslokalen.

Door deze activiteiten betrekt Terremondo, in samenwerking met  ASAI, jaarlijks meer dan 6000 minderjarigen en jongeren.

De mensen die deelnemen aan onze activiteiten komen uit 33 verschillende landen. Meer dan 74% hebben een andere origine en 40% zijn tweede generatie.

Bovendien leidt Terremondo sinds September 2016 een specifiek project voor het ondersteunen van 50 minderjarigen zonder begeleiding (sinds het begin van het project zijn er al 110 jongeren begeleid). Sinds 2015 worden er onthaalcentra open gehouden voor volwassen vluchtelingen (jaarlijks zijn dit ongeveer 50 mensen, waaronder families en jongeren).

 

Maks vzw

Sinds 1999 stimuleert Maks vzw bewoners uit Brussel - met een focus op Kuregem en Oud-Molenbeek - om op zoektocht te gaan naar hun talenten en competenties. We ontwikkelen hiervoor binnen onze verschillende diensten innovatieve methodieken en instrumenten, met een focus op digitale kennis. Maks vzw levert ook diensten aan bedrijven en organisaties uit de profit en non-profit, zoals ICT cursussen, de realisatie van video CV's, grafisch werk, promotiefilms, digitale story's voor en met de klant. We werken op maat van de klant.

All Digital

All Digital (vroeger gekend als Telecentrum Europa) is een voorlopende pan-Europese organisatie gevestigd in Brussel, en representeert lidorganisaties over heel Europa die in totaal werken met 25,000 digitale competentiecentra. All Digital focust op het ondersteunen van Europeanen die de digitale vaardigheden niet beheersen. Dat betekent dat zij minder kans hebben op het vinden van werk, het gebruiken van online diensten, het hebben van een betere levenskwaliteit en om in de hedendaagse samenleving opgenomen te worden.

All digital streeft naar het empoweren van hun lidorganisaties, die non-formele educatie organiseren om miljoenen Europeanen te ondersteunen om mee te zijn in de digitale transformatie door middel van opleidingen en adviezen.

All Digital gelooft dat iedere Europeaan de kans moet hebben om de voordelen en kansen, gecreëerd door de digitale transformatie, te gebruiken.