Methodologie

Handleiding voor de educators (in het Engels)

Download the pdf: Huristo manual

Photolanguage Set

Voor studenten

Download de pdf: Photolanguage set

Voor de educatoren

Download de pdf: Photolanguage set - Cards

Links